Meesterlijk wonen

De eerste inschrijvingsperiode is gesloten.

In de week van 21 oktober 2019 zal de verhuurder per e-mail een bericht verzenden over de uitkomst van de voorlopige toewijzing.

Over de voorlopige toewijzing en de uitslag van de lotingen kan niet worden gecorrespondeerd.

Renpart Vastgoed neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Renpart Vastgoed garandeert niet dat de inhoud van de website voortdurend juist, volledig en actueel is. Nog niet voor alle werkzaamheden is een omgevingsvergunning afgegeven. Het is mogelijk dat de eindsituatie na voltooiing van de werkzaamheden afwijkt van de op deze website of in andere publicaties van Renpart Vastgoed weergegeven situatie. Renpart Vastgoed wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. Voor meer informatie: klik hier voor de volledige tekst van de disclaimer.