Meesterlijk wonen

Neem contact op voor de beschikbaarheid van de appartementen: 085 273 23 77 of via het vragenformulier.

Renpart Vastgoed neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Renpart Vastgoed garandeert niet dat de inhoud van de website voortdurend juist, volledig en actueel is. Nog niet voor alle werkzaamheden is een omgevingsvergunning afgegeven. Het is mogelijk dat de eindsituatie na voltooiing van de werkzaamheden afwijkt van de op deze website of in andere publicaties van Renpart Vastgoed weergegeven situatie. Renpart Vastgoed wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. Voor meer informatie: klik hier voor de volledige tekst van de disclaimer.