Inschrijven

Hoe wordt de verhuurbrochure beschikbaar gesteld?

De verhuurbrochure kun je hier bekijken en downloaden.

Zijn de huurprijzen en -voorwaarden al bekend?

Kan ik de appartementen bezichtigen?

Ja, de mogelijkheid bestaat om op individuele basis bezichtigingen van 30 minuten af te spreken (085 – 273 23 77).

Kunnen er opties op appartementen worden genomen?

Nee, het is niet mogelijk om opties op appartementen te nemen.

Vindt er een screening van de aankomende huurders plaats?

Ja, de volgende gegevens worden van de geïnteresseerden gevraagd.

Een onderdeel van de registratie is het uitvoeren van een kredietwaardigheidsonderzoek door de verhuurder. Bij een kredietwaardigheidsonderzoek wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren.

Is er sprake van een inkomensnorm?

Ja, een huurder dient te voldoen aan een inkomensnorm. Daarbij geldt dat het bruto inkomen per maand (zonder rekening te houden met tijdelijke toeslagen) minimaal driemaal de bruto maandhuur inclusief servicekosten dient te zijn. Voor huren met een partner geldt, dat het partnerinkomen voor de helft meetelt.

Zijn er ook koopappartementen?

Nee, de appartementen kunnen alleen worden gehuurd.

Huren

Wat is de huurtermijn?

De huurtermijn is een jaar, welke voor huurder maandelijks opzegbaar is. Hierna kan de huurovereenkomst worden voortgezet voor onbepaalde tijd. Zie hiervoor het model van de huurovereenkomst

Zal er sprake zijn van een waarborgsom?

Ja, bij het sluiten van een huurovereenkomst vragen wij standaard één maand huur als waarborgsom. Voor zelfstandig ondernemers bedraagt de waarborgsom drie maanden huur. De verhuurder kan op basis van uw individuele situatie besluiten af te wijken van de standaard.

Moet ik naast de huur nog aanvullende servicekosten betalen?

De verhuurder zal naast de huur aanvullende servicekosten in rekening brengen voor verlichting, verwarming en onderhoud van de algemene ruimtes zoals de gangen, trappenhuizen en buitenruimten. Ook de kosten van tuinonderhoud en glasbewassing aan de buitenzijde zijn hierin begrepen.

De servicekosten worden voorlopig ingeschat op EUR 0,80 per vierkante meter per maand en zullen op voorschotbasis door de verhuurder in rekening worden gebracht. Na een jaar vindt een afrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Deze afrekening kan leiden tot een terugbetaling of een nabetaling.

Elk appartement heeft eigen aansluitingen voor elektriciteit (slimme meter), water en telefonie/internet (zowel coax als glasvezel). De bewoners kunnen voor deze voorzieningen overeenkomsten afsluiten met de leveranciers van hun keuze. Dat is anders voor warmte. Elk appartement heeft een aansluiting op het stadsverwarmingsnetwerk van Ennatuurlijk. De bewoners zijn verplicht een overeenkomst voor warmtelevering af te sluiten met die partij.

Kent de Ambachtsschool een Huishoudelijk Reglement?

Mag er worden geboord in de muren?

In het Huishoudelijk Reglement zijn beperkingen opgelegd aan het boren in muren omdat zowel in de stenen muren als in de holle (tussen)wanden leidingen zijn aangebracht voor elektriciteit en water die bij boren geraakt kunnen worden. Wij willen boorschade voorkomen. Het ophangen van televisies en wandverlichting zal mogelijk worden gemaakt.

Mag ik zware objecten zoals een waterbed of een aquarium plaatsen?

In artikel 14.4. van het model van de huurovereenkomst is opgenomen dat de maximale vloerbelasting 175 kg/m2 beloopt. De huurder is er zelf verantwoordelijk voor om te zorgen dat deze grens niet wordt overschreden.

Is het houden van huisdieren toegestaan?

In de Algemene gedragsregels die deel uitmaken van het Huishoudelijk Reglement zijn onder letter d. beperkingen opgelegd aan het houden van huisdieren.

Parkeerplaatsen

Zijn er parkeerplaatsen en kan ik die ook huren?

Aan ieder appartement in het hoofdgebouw wordt een parkeerplaats op het binnenterrein toegewezen. De huur hiervan maakt deel uit van de huurovereenkomst voor het appartement.

Ik heb geen auto. Kan ik mijn parkeerplaats aan een ander verhuren?

De verhuurder zal hierbij geen rol spelen.

Wij hebben twee auto's. Kan ik een extra parkeerplaats huren?

Nee, maar u kunt bij de gemeente Enschede een parkeervergunning aanvragen voor de omliggende straten. Klik hier voor meer informatie.

Voorzieningen

Ben ik vrij in de keuze voor leveranciers van elektriciteit, water en televisie/telefonie/internet?

Elk appartement heeft eigen aansluitingen voor elektriciteit (slimme meter), water en telefonie/internet (zowel coax als glasvezel). De bewoners kunnen voor deze voorzieningen overeenkomsten afsluiten met de leveranciers van hun keuze.

Moet ik voor warmte verplicht een overeenkomst afsluiten met Ennatuurlijk?

Ja, elk appartement heeft een aansluiting op het stadsverwarmingsnetwerk van Ennatuurlijk en de bewoners zijn verplicht een overeenkomst voor warmtelevering af te sluiten met die partij.

De Ambachtsschool is gasloos: in de appartementen is geen gasaansluiting aanwezig. Dat kan omdat de Ambachtsschool is aangesloten op de Warmtebaan Enschede, onderdeel van het warmtenet van Ennatuurlijk dat duurzame warmte levert die afkomstig is van energieproducent Twence. De afvalenergiecentrale van Twence haalt op een duurzame manier energie zoals elektriciteit uit afval. Bij de elektriciteitsproductie zijn turbines betrokken waarin stoom ontstaat. Deze stoom wordt afgetapt en gebruikt om water op te warmen tot 120° C. Het warmtenet van Ennatuurlijk transporteert dit water naar de Ambachtsschool. Daar geeft het water de warmte af. Het afgekoelde water komt via een retourleiding terug en wordt opnieuw opgewarmd voor een volgende ronde.

Hoe is de ventilatie geregeld?

Elke ruimte in de appartementen heeft meerdere ramen of deuren die kunnen worden geopend. Bovendien heeft ieder appartement een eigen box voor warmteterugwinning ten behoeve van balansventilatie (in/uit). Er zitten dus geen roosters in de gevelkozijnen.

Wat voor kooktoestellen zijn in de appartementen geplaatst?

De kooktoestellen zijn inductieplaten.